Gelen ve giden pazarlama: farklar nelerdir?

Gelen Pazarlamayı Anlamak

Gelen Pazarlama Nedir?

BenGelen Pazarlama alakalı içerik yaratarak ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayarak potansiyel müşterileri doğal bir şekilde çekmeyi amaçlayan stratejik bir yaklaşımdır. Geleneksel reklamcılık gibi müdahaleci eylemlere dayanan giden pazarlamanın aksine, gelen pazarlama, potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürmeden önce onlarla bir güven bağı kurmayı amaçlamaktadır.

Gelen Pazarlamanın temel ilkeleri

BenGelen Pazarlama dört ana aşamaya dayanmaktadır:

 • İlgi çekmek: Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve endişelerini karşılayan kaliteli içerik sunarak.
 • Dönüştürme: İlgili iletişim formlarını veya harekete geçirici mesajları kullanarak ziyaretçileri nitelikli potansiyel müşterilere dönüştürerek.
 • Sonuç: Potansiyel müşterileri satın alma süreçlerinde destekleyerek ve onları müşteriye dönüştürerek.
 • Sadakat oluşturun: Mevcut müşterilerle ilişkileri sürdürerek onları elde tutun ve onları marka elçilerine dönüştürün.

Gelen Pazarlama araçları

Bir stratejiyi hayata geçirmek içinGelen Pazarlama Etkili olmak için farklı araçların kullanılması önemlidir:

Aletler Tanım
Blog Ziyaretçileri web sitesine çekmek için düzenli olarak ilginç içerik yayınlamanıza olanak tanır.
Sosyal ağlar İçerik tanıtımını ve izleyici etkileşimini kolaylaştırın.
SEO Çevrimiçi görünürlüğü artırmak için arama motoru optimizasyonu.
E-posta gönderme Hedefli kampanyalar aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle ilişkilerinizi sürdürmenize olanak tanır.

Gelen Pazarlamanın Avantajları

BenGelen Pazarlama işletmeler için birçok avantajı vardır:

 • Kontrollü maliyet: Giden pazarlamanın aksine, gelen pazarlama daha düşük maliyetle potansiyel müşteriler yaratmanıza olanak tanır.
 • Daha iyi potansiyel müşteri kalitesi: Şirket, içeriğiyle ilgilenen potansiyel müşterilerin ilgisini çekerek dönüşüm şansını artırır.
 • Artan sadakat: Şirket, müşterileriyle ilişkilerini sürdürerek sadakati ve olumlu ağızdan ağıza pazarlamayı teşvik eder.
À LIRE AUSSI  Tahmine dayalı analitik dijital pazarlamada nasıl devrim yaratıyor?

Sonuç olarak,Gelen Pazarlama Müşterileri çekmek, dönüştürmek, kapatmak ve elde tutmak için etkili ve sürdürülebilir bir yaklaşımı temsil eder. Şirketler, kaliteli içerik oluşturmaya ve etkileşimleri kişiselleştirmeye odaklanarak hedef kitleleriyle sağlam ilişkiler kurabilir ve büyümelerini kalıcı bir şekilde artırabilir.

© 2022 Gelen Pazarlamayı Anlamak – Tüm hakları saklıdır

Giden Pazarlamanın Tanımlanması

Giden Pazarlama Nedir?

Geleneksel pazarlama olarak da bilinen Outbound Marketing, işletmelerin hedef kitleleriyle proaktif olarak temasa geçtiği bir yaklaşımdır. İlgili içerik aracılığıyla potansiyel müşterileri çekmeye dayanan Gelen Pazarlamanın aksine, Giden Pazarlama reklam, telefon görüşmeleri, istenmeyen e-postalar ve televizyon veya radyodaki reklam spotları gibi eylemlere dayanır.

Giden Pazarlamanın ana araçları

Giden Pazarlama tüketicilere ulaşmak için çeşitli kanalları kullanır. En sık kullanılan araçlar arasında şunlar yer alır:

 • Geleneksel reklam: Gazete reklamları, televizyon reklamları, reklam panoları vb.
 • Soğuk arama: Ürün veya hizmetleri doğrudan potansiyel müşterilere sunmak için soğuk arama.
 • İstenmeyen e-postalar: önceden izin alınmaksızın alıcılara promosyon e-postalarının toplu olarak gönderilmesi.
 • Fuarlar: ürün veya hizmetlerini hedef kitleye tanıtmak için etkinliklere katılmak.
 • Reklam kampanyaları: Belirli bir hedef kitleye ulaşmak için özellikle sosyal ağlarda.

Outbound Marketing’in avantajları ve dezavantajları

Faydalar Dezavantajları
Geniş Kapsam: kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşmanızı sağlar. Yüksek maliyetler: geleneksel reklam kampanyaları önemli bir yatırımı temsil edebilir.
Hız: Potansiyel müşterileri doğrudan hedefleyerek sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Daha az odaklanma: Giden Pazarlama bazı tüketiciler tarafından müdahaleci olarak algılanabilir.
Mesaj kontrolü: İşletmeler potansiyel müşterilere iletilen mesaj üzerinde tam kontrole sahiptir. Düşük dönüşüm oranı: Potansiyel müşterilerin müşteriye dönüşme oranı genellikle Gelen Pazarlamaya göre daha düşüktür.

Kısacası, Outbound Marketing geniş bir kitleye hızlı bir şekilde ulaşmak için etkili bir yaklaşım olmayı sürdürüyor ancak bazı tüketiciler tarafından müdahaleci olarak algılanabiliyor. Etkili bir genel strateji için Gelen Pazarlamanın tamamlayıcısı olarak kullanılmalıdır.

À LIRE AUSSI  Başarılı Yeniden Markalama İçin 3 Temel İpucu (2024)

Gelen ve Giden Pazarlama arasındaki temel farklar

Gelen Pazarlama

BenGelen Pazarlama alakalı içerik yaratarak ve katma değer sağlayarak potansiyel müşterileri müdahaleci olmayan bir şekilde çekmeyi amaçlayan müşteri odaklı bir yaklaşımdır. Gelen Pazarlamanın temel özellikleri şunlardır:

 • İçerik: Bloglar, teknik incelemeler, eğitim videoları vb. ile kaliteli içerik oluşturmak stratejinin merkezinde yer alır.
 • SEO: Arama motoru optimizasyonu organik trafiği çekmek için gereklidir.
 • Sosyal medya: Sosyal medya, potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşimi artırmak için kullanılır.
 • Lider yetiştirmek: Potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürmek için uzun vadeli ilişkiler kurmak.

Giden Pazarlama

BenGiden Pazarlama daha geleneksel araştırma ve kitlesel reklam tekniklerine dayanır. Giden Pazarlamanın ana yönleri şunlardır:

 • Reklam: Geniş bir kitleye ulaşmak için ücretli reklam (TV, radyo, basın, görüntülü reklam) kullanılır.
 • Soğuk aramalar: Şirketler potansiyel müşterilerle önceden ilgilendiklerini belirtmeden aktif olarak iletişim kurar.
 • Kesinti: Mesajlar kesintili bir şekilde yayınlanır ve tüketiciler tarafından sıklıkla müdahaleci olarak algılanır.
 • Daha az hedeflenmiş: Kampanyalar, nitelikli potansiyel müşterileri hedeflemek zorunda kalmadan daha geniş bir hedef kitleye ulaşma eğilimindedir.

Gelen ve Giden Pazarlama arasında seçim yapma

Her yaklaşımın avantajları ve dezavantajları vardır. Gelen Pazarlama daha çok müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmaya odaklanırken, Giden Pazarlama daha hızlı sonuçları hedefler ancak daha müdahaleci olarak algılanabilir.

İşletmelerin hedeflerine, bütçelerine ve sektörlerine göre bu iki yaklaşım arasında doğru dengeyi bulmaları önemlidir.

Her pazarlama yaklaşımının avantajları ve dezavantajları

1. Gelen Pazarlama

Avantajları arasındagelen pazarlamaözellikle şunları dahil ediyoruz:

 • İlgili ve hedefe yönelik içerik aracılığıyla nitelikli bir kitlenin ilgisini çekmek
 • Potansiyel müşteriler ve müşterilerle kalıcı bir ilişki yaratmak
 • Kaliteli içerik sayesinde arama motorlarında daha iyi görünürlük
 • Geleneksel giden pazarlamaya kıyasla maliyet düşüşü
À LIRE AUSSI  Sosyal ağlarda doğru reklam stratejisi nasıl benimsenir?

Ancak gelen pazarlamanın dezavantajları da vardır:

 • Somut, ölçülebilir sonuçları görmek için gereken zaman
 • İçerik pazarlaması ve SEO konusunda derinlemesine uzmanlık gerektirir
 • İçerik oluşturmada önemli bir başlangıç ​​yatırımı gerektirir

2. Giden Pazarlama

gelincegiden pazarlamaavantajları şunları içerir:

 • Olası satış ve satış yaratmada hız
 • Reklam mesajının geniş bir kitleye yayılmasının kontrolü
 • Geleneksel reklam kampanyaları oluşturma kolaylığı

Ancak giden pazarlamanın dezavantajları da vardır:

 • Gelen pazarlamaya kıyasla daha yüksek maliyetler
 • Araya giren reklamlarla tüketicinin doyması riski
 • Kampanyaların yatırım getirisini kesin olarak ölçmenin zorluğu

Sonuç olarak, bu pazarlama yaklaşımlarının her birinin şirketin hedeflerine, bütçesine ve hedefine bağlı olarak dikkate alınması gereken avantaj ve dezavantajları vardır. Gelen ve giden pazarlamayı akıllıca birleştirerek, mevcut kaynakları optimize ederken pazarlama eylemlerinin etkisini en üst düzeye çıkarmak mümkündür.

Similar Posts